Samenstelling

De Lommelse Jeugdraad bestaat uit verschillende geëngageerde jongeren uit Lommel.

Voorzitter: Melissa Luykx
Ondervoorzitter: Gonne Jansen
Secretaris: Dries Poorters

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Jeugdraad komt elke maand samen op vrijdagavond. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit jongeren uit de verschillende jeugdverenigingen uit Lommel en geïnteresseerde jongeren die inspraak willen in het Lommelse bestuur.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van de Jeugdraad komt enkele keren per jaar ook op vrijdagavond samen. De Algemene Vergadering bestaat uit twee afgevaardigden van alle verenigingen die aangesloten zijn bij de Jeugdraad. Zij kiezen de voorzitter, ondervoorzitter… van de Jeugdraad.

JeLo vzw

JeLo staat voor Jeugd Lommel. JeLo is de vzw van de Jeugdraad en bestaat uit dezelfde leden als de Algemene Vergadering van de Jeugdraad. De leden van de vzw komen een keer per jaar samen.