Gisteren was de jeugdraad aanwezig op het participatiemoment voor het ontwerp van het nieuwe jongerencentrum. Samen met de buurtbewoners en geïnteresseerde jongeren (zoals de gebruikers van Overkop), konden wij input geven over drie verschillende thema’s, namelijk het gebouw, de omgeving, en de uitbating.

Er werden vooral veel bezorgdheden geuit door de buurtbewoners rond het verdwijnen van de tijdelijke parking, en een mogelijke toename van sluipverkeer door de bestaande dienstweg. De dienst mobiliteit haalde hierop een onderzoek aan dat uitwijst dat er voldoende parkeermogelijkheden zijn in de omgeving, om het verdwijnen van deze parking op te kunnen vangen. Er werden ook enkele voorstellen aangehaald om het sluipverkeer via de dienstweg aan te pakken, maar als iedereen gewoon de bestaande verkeersregels respecteert, is ook hier eigenlijk geen probleem.

Verder is er een bezorgdheid bij sommigen dat het nieuwe jongerencentrum voor meer overlast zou zorgen. Maar andere buurtbewoners geven dan weer aan dat er nu ook al overlast is, en dat ze niet verwachten dat deze overlast zal toenemen met de komst van het jongerencentrum. Vanuit de Stad kwam de opmerking dat er ook diensten aanwezig zijn in het gebouw, zoals de jeugddienst en de evenementendienst. Zij kunnen mee toekijken op eventuele overlast, en ingrijpen indien nodig.

De indruk van de jeugdraad is dat de buurt niet zozeer tegen een jongerencentrum is, maar dat ze vooral een probleem hebben met het verdwijnen van de tijdelijke parking en met overlast die niet gerelateerd is aan het jongerencentrum (zoals sluipverkeer).

Meer info

Het verslag van het participatimoment wordt binnenkort beschikbaar gemaakt op de website van de Stad Lommel.

Er zijn ook verschillende artikels over het participatiemoment verschenen in de media.