28 september was de Jeugdraad weer aanwezig op de Gemeenteraad. We kwamen zowel vertellen over het belang van de ligging van het nieuwe jongerencentrum in het centrum van de Stad en over het onderhoud en de uitbreiding van de skatepark.

Nieuwe jongerencentrum

Binnen de Jeugdraad was er wat ongerustheid over het nieuwe jongerencentrum, omdat buurtbewoners een petitie hebben opgestart om de bouw hiervan tegen te houden. Daarom hebben we onze stem laten horen op de Gemeenteraad en de vraag gesteld of we nu een jongerencentrum mogen verwachten, en of dit nieuwe centrum nu aan de Adelberg komt of niet.

Schepen Vanderkrieken heeft bevestigd dat het nieuwe jongerencentrum er zal komen en dat de gekozen locatie behouden blijft. De bedoeling is om het nieuwe jongerencentrum te openen in 2023 (dat is al over twee jaar). Binnenkort zal de Jeugdraad ook betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het nieuwe centrum en kunnen we input geven over wat wij belangrijk vinden in een jongerencentrum.

Herstellingen en uitbreiding skatepark

De Technische Dienst van de stad Lommel heeft een advies gevraagd over de uitbreiding van het skatepark. De Jeugdraad is dit advies komen voorstellen op de Gemeenteraad. Hierbij hebben we ook de vraag gesteld binnen welke termijn we dit nieuwe skatepark kunnen verwachten, en wat het budget is dat hiervoor wordt vrijgemaakt. De juiste timing van de werken, kon schepen Vanderhoydonks ons niet meedelen, maar er zou een budget van € 200.000 voorzien worden voor de uitbreiding.

Verder hebben we ook gevraagd hoe het ondertussen staat met de herstellingen van het huidige skatepark. Hiervoor is de Jeugdraad in april al op de Gemeenteraad geweest en ondertussen is ook al een aannemer komen kijken op het skatepark. Maar dit is ondertussen al enkele maanden geleden, en verder hebben we hier niets meer over gehoord. Ook het beloofde beleidscollege is nog niet doorgegaan. Zit er vooruitgang in de herstellingen van het skatepark?

Heel veel informatie kon schepen Vanderhoydonks ons niet geven. Zoals al bekend is er een budget van € 30.000 voorzien voor de herstellingen van het huidige skatepark, maar een precieze timing van de werken ontbreekt nog.

De gemeenteraad

Een audio-opname van de Gemeenteraad kan je hieronder integraal beluisteren.