Buurtbewoners van de Adelberg hebben een petitie opgestart tegen de komst van het nieuwe jongerencentrum. Er is nu “veel” overlast van jongeren in het Prinses Astridpark aan de Adelberg, en de buurt vreest voor nog meer overlast eens het nieuwe jongerencentrum geopend is.

De bedoeling van het jongerencentrum is om een laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren in het centrum van Lommel te creëren. De jeugdraad juicht de gekozen locatie dan ook toe. Eerder was er namelijk sprake van locaties zoals aan de Sahara of in het stadion van Lommel SK. Deze locaties liggen echter aardig uit de richting van het centrum van Lommel, wat toch weer een drempel vormt om het jongerencentrum te bezoeken.

Artikel Internetgazet

Het artikel uit de Internetgazet bevat een fout, zoals schepen Vanderkrieken ook gereageerd heeft. De bedoeling van het nieuwe jongerencentrum is wel degelijk om in de toekomst uit te groeien tot een jeugdhuis, en ook fuiven kunnen er zeker gegeven worden.

Artikel HBVL

Artikel Het Nieuwsblad