De ondervoorzitter van de jeugdraad, Melissa Luykx, heeft op de gemeenteraad van 27 april 2021 het advies van de jeugdraad over het skatepark toegelicht. Skaten leeft heel erg onder de jeugd, maar de laatste jaren zijn er veel vragen, bekommernissen, klachten… over de staat van het huidige skatepark. Concreet heeft de jeugdraad 3 vragen.

1. Een nieuw skatepark

De jeugdraad had graag het huidige skatepark een stuk groter gezien. Dit kan door middel van een uitbreiding op het huidige skatepark, of door het plaatsen van een volledig nieuw, groter park.

2. Onderhoud huidige skatepark

Het onderhoud van het huidige skatepark laat ten wensen over. Sinds de opening van het skatepark, meer dan tien jaar geleden, is er nooit onderhoud uitgevoerd door een professionele firma. Hierdoor vertoont het skatepark momenteel gebreken waardoor er niet meer fatsoenlijk geskate kan worden. De jeugdraad had graag gehad dat het huidige skatepark flink onder handen genomen wordt, en dat dit achterstallige onderhoud op een professionele manier wordt ingehaald om zo de huidige gebreken weg te werken.

3. Verantwoordelijkheid skatepark

Binnen de skatecommunity zijn er al een tijd frustraties over wie verantwoordelijk is voor het skatepark. Er zou een duidelijk aanspreekpunt moeten komen waar iedereen met vragen en bezorgdheden over het skatepark terecht kan. Het skatepark wordt op dit moment niet als sportinfrastructuur gezien, maar meer als vrijetijdsbesteding. Hierdoor lijkt het alsof de verantwoordelijkheid voor het skatepark gedeeld wordt door de sportdienst en de jeugddienst. Dit heeft als gevolg dat communiceren over het skatepark moeilijk gaat.

Meer info

De opname van de gemeenteraad kan je hieronder ook herbekijken.